Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-10-05

Sammanträde 2016-10-05

Datum
Klockan
14:30
Plats
Eriksdalsbadet

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-05-25 - 2016-09-26

3b) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Schultz 13
dnr 4.6/1586/2016

3c) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Schultz 12
dnr 4.6/1585/2016

3d) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Lampan 15
dnr 4.6/1580/2016


3e) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Tjället 8
dnr 4.6/752/2016

3f) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Tjället 9
dnr 4.6/753/2016

3g) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Stugan 4
dnr 4.6/1923/2016

3h) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Ladugårdsgrinden 18
dnr 4.6/1920/2016

3i) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Gångaren 12, hus 10 och 21
dnr 4.6/2088/2016

3j) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Stadshagen 1:5, hus 2
dnr 4.6/2122/2016

3k) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Gångaren 12, hus 8
dnr 4.6/2144/2016

3l) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Nebulosan 30
dnr 4.6/2127/2016

3m) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Nattugglan 14
dnr 4.6/2126/2016

3n) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Nebulosan 32 och 33
dnr 4.6/2125/2016

3o) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Lampan 6
dnr 4.6/1578/2016

4 Remissvar angående samråd om förslag till program för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-04719

Dnr 4.1/2631/2016

Remisstid 2016-10-27
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om förslag till program för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-04719 Dnr.