Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-11-09

Sammanträde 2016-11-09

Datum
Klockan
14:30
Plats
Birgittarummet på Medeltidsmuseet

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-09-27 - 2016-10-31


3b) Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen.
dnr 4.1/2536/2016


3c) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Glädjen 10
dnr 4.6/2197/2016


3d) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Glädjen 12
dnr 4.6/2052/2016


3e) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Gångaren 12
dnr 4.6/2051/2016


3f) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Gångaren 13
dnr 4.6/2050/2016


3g) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Tjället 6
dnr 4.6/2166/2016


4 Detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen. Underrättelse om utställning.

Dnr 4.1/3188/2016
Remisstid 2016-11-16
Omedelbar justering

5 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.