Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-12-06

Sammanträde 2016-12-06

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kulturförvaltningen Rinkeby

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-11-01 - 2016-11-24 3b) Kompletterande samråd av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 4.1/3037/2016 Beslutsärenden

4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Snäckan 8 m fl, Tegelbacken 4, i stadsdelen Norrmalm (S-Dp 2012-16699)

Dnr 4.1/3465/2016

Remisstid 2016-12-13

Omedelbar justering

5 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Snäckan 8 m fl, Tegelbacken 4, i stadsdelen Norrmalm (S-Dp 2012­16699) Dnr 4.1/3465/2016