Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-06-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stuckatörens våning, David Bagares gata 10

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende kulturmiljö 2016-11-26 - 2017-06-07

3b) Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering: Bondesonen större 20 och 22, dnr 4.6/1570/2015

3c) Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering: Fjärdingsmannen 1, dnr 4.6/2409/2015

3d) Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering: Sandbacken Mindre 39, dnr 4.6/3449/2016

3e) Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Dnr 4.1/1793/2017

Information och övriga frågor

4 Förvaltningen informerar om pågående remisshantering: Samråd om förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens Backe 56, Östermalm S-Dp 2014-0040

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Information samt övriga frågor