Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2017-08-22

Sammanträde 2017-08-22

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende kulturmiljö 2017-06-08-2017-08-10

4 Förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens Backe 56, Östermalm S-Dp 2014-0040Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

5 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Kajsa Rydergård 08-508 31 944 eller e-post kultur@stockholm.se Stockholm 2017-08-11 Eleonore Eriksson gm. Kajsa Rydergård Ordförande R Sida 2 (1) Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se Kulturnämnden Kulturmiljöutskottet Sida 1 (1) 2017-08-11 Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens Backe 56, Östermalm S-Dp 2014-00404. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§5 Information och övriga frågor