Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2017-10-04

Sammanträde 2017-10-04

Datum
Klockan
14:30
Plats
Kulturförvaltningens evenemangsavdelning, Jussi Björlings allé 5 (T-bana Kungsträdgården)

Samling 14:30 vid korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan för visning av Hästen 21. Läs mer...Sammanträdet äger sedan rum på kulturförvaltningens evenemangsavdelning, Jussi Björlings allé 5 (T-bana Kungsträdgården)

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2017-08-10 - 2017-09-26

3b) Anmälan av svar på remiss av Remiss av Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden, dnr 4.1/1974/2017

4 Remissvar angående förslag till detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Hästen 21, Norrmalm, S-Dp 2015-14011

5 Information samt övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Kajsa Rydergård 08-508 31 944 eller e-post kultur@stockholm.se Stockholm 2017-09-26 Eleonore Eriksson gm. Kajsa Rydergård Ordförande R Sida 2 (2) Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se Kulturnämnden Kulturmiljöutskottet Sida 1 (2) 2017-09-26 Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående förslag till detaljplan med tillhörande

§5 Information samt övriga frågor