Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2018-06-13

Sammanträde 2018-06-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv, rum Hyllan

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2018-04-03 - 2018-06-04
b) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering, Humlegården 60, dnr 4.6/1349/2018-1
c) Anmälan av remissvar: Granskning av järnvägsplanehandling för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Söderort, dnr 4.0/1075/2018

4 Information från förvaltningen om modell för kulturhistorisk värdering

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Information och övriga frågor