Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Parkmiljöavdelningen presenterar förslag på ny parkplan för Kungsholmen.

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

4 Revisionsrapport 2016 - yttrande till stadsrevisionen

5 Obligatoriska samtal när ungdom påträffats påverkad eller anmälts för brott - svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

6 Rapportering av ej verkställda beslut

REMISSER

7 Förslag till detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs slott 10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 1.5.3.-193-2017

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Anmälan av balanslista

10 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

11 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om motion av Dennis Wedin (M) om mer innovation i byggandet av äldreboenden. Dnr: 1.5.1.-218-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av inkommen remiss - Remiss angående revidering av socialnämndens reglemente. Dnr: 1.5.1.-223-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av inkommen remiss - remiss om motion (2017:10) om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Dnr: 1.5.3.-227-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkommen remiss -remiss om Motion (2017:18) om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser. Dnr: 1.5.3.-228-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

20 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.5.-7250/2017-4

Dnr: 1.2.2.-202-2017

Omedelbar justering

21 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut

22 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut

23 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

25 Anmälan av Lex Sarah-information

26 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde