Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Lindhagensgatan 76, plan4, sammanträdesrummet Häggen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Val till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

4 Val till sociala delegationen 2019

5 Sammanträdestider för sociala delegationen 2019

6 Förordnande enligt LVU och delegering enligt LVM

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§4 Val till sociala delegationen 2019

§5 Sociala delegationens sammanträden 2019

§6 Förordnanden enligt LVU och delegering enligt LVM

§7 Information från stadsdelsförvaltningen