Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-14

Sammanträde 2019-02-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Arbetet vid Relationsvåldscentrum Innerstaden

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Nya anslagstavlor på Essingeöarna

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Verksamhetsberättelse 2018

Dnr: 1.2.1.-530-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 01 Prestationer.pdf (1 250 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 02 Uppfoljningsrapport for internkontrollplanen.pdf (766 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 03 Uppföljning av trygghetsinvestering Kungsholmen.pdf (941 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 04 Lägesrapport Kungsholmens lokala utvecklingsprogram.pdf (295 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 05 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- Big Belly VB2018.pdf (58 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 06 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- vitvaror VB2018.pdf (57 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 07 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- Rålis VB2018.pdf (120 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 08 Slutrapport klimatinvesteringar - Norr mälarstrand.pdf (459 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 09 Slutrapport klimatinvesteringar - vitvaror.pdf (434 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 10 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - elcyklar.pdf (425 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 11 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - luftvärmepumpar.pdf (428 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 12 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - vitvaror.pdf (427 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 13 Kvalitetsredovisning forskola 2018.pdf (566 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 14 Uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.pdf (331 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 15 Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen 2018.pdf (424 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 16 Patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf (1 027 kb)

7 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2018

9 Utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare

REMISSER

10 Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Fullmakt för förlängning av avtal om konsumentvägledningstjänster, dnr 2.2.2.-074-2019
* Beslut att ej lämna ut allmän handling, dnr 2.8.-052-2019

14 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st föräldrabalken

22 Anmälan av beslut från IVO dnr 1.4.-430-2017

23 Anmälan av beslut från IVO dnr 1.2.2.-617-2018

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Verksamhetsberättelse 2018 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 01 Prestationer.pdf (1 250 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 02 Uppfoljningsrapport for internkontrollplanen.pdf (766 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 03 Uppföljning av trygghetsinvestering Kungsholmen.pdf (941 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 04 Lägesrapport Kungsholmens lokala utvecklingsprogram.pdf (295 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 05 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- Big Belly VB2018.pdf (58 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 06 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- vitvaror VB2018.pdf (57 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 07 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt- Rålis VB2018.pdf (120 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 08 Slutrapport klimatinvesteringar - Norr mälarstrand.pdf (459 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 09 Slutrapport klimatinvesteringar - vitvaror.pdf (434 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 10 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - elcyklar.pdf (425 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 11 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - luftvärmepumpar.pdf (428 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 12 Slutrapport klimatinvesteringar 2016 - vitvaror.pdf (427 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 13 Kvalitetsredovisning forskola 2018.pdf (566 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 14 Uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.pdf (331 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 15 Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen 2018.pdf (424 kb) 5-Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 16 Patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf (1 027 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20190214.pdf (254 kb)

§7 Rapportering av ej verkställda beslut

§9 Utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare

§10 Revisionsrapport -­ oegentligheter och förtroendeskadligt agerande Yttrande till revisionskontoret

§13 Anmälan av protokoll

§14 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter