Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Ny läroplan i förskolan

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Förbättrad trygghet och trivsel på Hornsbergs strand

svar på medborgarförslag
Dnr: KUNG 2019/121

ALLMÄNNA ÄRENDEN

4 Ej verkställda beslut kvartal 1 - 2019

5 Månadsrapport

6 Lösspringande hundar

7 Skrivelse om det segregationsbrytande arbetet

REMISSER

8 Revisorernas årsrapport

9 Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholm

10 Policy för sociala medier i Stockholm

11 Nytt digitaliseringsprogram för Stockholms stad

12 Kultur på stadshusets borgargård

13 Handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna

16 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

22 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Dnr: KUNG 2019/140

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

23 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde