Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Trappa från Disponentgatan upp till Luxberget

Svar på medborgarförslag dnr 1.2.4-566-2013

4 Förbättring av gångstig mellan busshållplats Primusgatan och Luxområdets bostadsområde på Lilla Essingen

Svar på medborgarförslag Dnr. 1.2.4. -569-2013

5 Snöröjning av gångväg genom Kristinebergsparken

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-488-2013

6 Bostäder för personer med funktionsnedsättning, som faller under LSS

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-534-2013Allmänna ärenden

7 Servicebostad i kv Paradiset 19 och 21, inriktningsärende

8 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand

9 Utöka Rålambshovsparken

Svar på skrivelse från (MP) dnr 1.2.3-535-2013

10 Kultur på Kungsholmen

Svar på skrivelse från (V) Dnr 1.2.3-568-2013

11 Månadsrapport oktober

Dnr 2.1-124-2013
Publiceras senare
Remisser

12 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

13 Restaurang Bistro Beirut

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-603-2013

Anmälan av tjänstemannabeslut

14 Enligt delegationsbestämmelserna - Stadsmiljö och Social omsorg

Anmälningsärenden

15 Anmälan av brukarundersökning Solbackens vård- och omsorgsboende 2013 dnr 1.6-616-2013

16 Anmälan av Temabo/Alströmerhemmets svar till Inspektionen för vård och omsorg IVO dnr 1.4-555-2013

17 Anmälan av balanslista

19 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Avskrivning av osäkra kundfordringar

Dnr 2.1-658-2013ANMÄLAN AV TJÄNSTEMANNABESLUT

24 Enligt delegationsbestämmelserna - avskrivning av osäkra kundfordringar

25 Anmälan av Förvaltningsrättens dom i ärende rörande ej verkställda beslut Dnr 1.4-063-2013

26 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-204-2013

27 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende anmälan enligt Lex Maria dnr 1.2.2-010-2013

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 131022

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2013-11-28 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2013 hade justerats den 25 oktober 2013.

§3 Trappa från Disponentgatan upp till Luxberget Svar på medborgarförslag

§4 Förbättring av gångstig mellan busshållplats Primusgatan och Luxområdets bostadsområde på Lilla Essingen Svar på medborgarförslag

§5 Snöröjning av gångväg genom Kristinebergsparken Svar på medborgarförslag

§6 Bostäder för personer med funktionsnedsättning, som faller under LSS Svar på medborgarförslag

§7 Servicebostad i kv Paradiset 19 och 21, inriktningsärende

§8 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand

§9 Utöka Rålambshovsparken Svar på skrivelse från (MP)

§10 Kultur på Kungsholmen Svar på skrivelse från (V)

§11 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Remiss från kommunstyrelsen

§12 Restaurang Bistro Beirut Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

§14 Anmälningsärenden

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter Skrivelse från Charlotta Schenholm (FP) om Grubbensparken, dnr 1.2.3-690-2013.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen Ann-Christine Jenvén informerade om flytten av stadsdelsförvaltningens kontor till Lindhagensgatan 76.