Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll



Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Badbryggor placerade på Kungsholmens stränder

Svar på medborgarförslag
dnr 1.2.4-631-2013





5 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök och teman 2014

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

7 Val till sociala delegationen 2014

8 Månadsrapport november

Remisser

9 Förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen

10 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilbränslefritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1-586-2013

11 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1-651-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

13 Enligt delegationsbestämmelserna - Stadsmiljö

14 Avsteg från kö- och placeringsregler inom barnomsorgen

15 Anmälan av balanslista

16 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

17 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

21 Upphandling av drift av parkmark inom Kungsholmens stadsdelsområde

22 Yttrande till Förvaltningsrätten

Dnr 1.4-449-2013 Omedelbar justering

23 Yttrande till Förvaltningsrätten

Dnr 1.4-450-2013 Omedelbar justering

24 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg IVO

Dnr 1.4-673-2013 Omedelbar justering

25 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsfråga

26 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsfråga

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

28 Överflyttning av vårdnad

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 131119

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2013-12-17 Sid 3 (3) Föredragningslista

§3 Badbryggor placerade på Kungsholmens stränder Svar på medborgarförslag

§4 Verksamhetsplan 2014

§5 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök och teman 2014

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§7 Val till sociala delegationen 2014

§8 Månadsrapport november

§9 Förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen Remiss från Stadsbyggnadskontoret

§10 Strategi för miljöbilar och drivmedel ­ för ett fossilbränslefritt Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

§11 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring Remiss från kommunstyrelsen

§12 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut Enligt delegationsbestämmelserna ­ Stadsmiljö

§15 Anmälningsärende Anmälan av balanslista

§16 Anmälan av rådens protokoll Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade