Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokollMedborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Asfaltering av gångväg utmed Kungsholms strand

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-669-2013

4 Upprustning av parkväg i Fredhäll

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-687-2013

5 Utökad informationsskyltning på Stora Essingen

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-691-2013

6 Agilitybana i Rålambshovsparkens hundgård

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-628-20139 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

10 Förlängning av avtal Solbackens vård- och omsorgsboende

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

13 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök och teman 2014

återremitterat sdn 131217
Dnr 1.1-685-2013
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Frågor om anställningsformer

15 Grubbensparken - även tillgänglig året runt - dygnet runt

Svar på skrivelse från (FP) Dnr 1.2.3-690-2013 REMISSER

Remisser

16 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm

17 Motion om tillvaratagande av spillvärme

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-703-2013

18 Rekommendation att anta Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

19 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och vissa nämnder

20 Restaurang Lingon

Remiss från Socialförvaltningen
Dnr 1.5.2-693-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Restaurang Bergs Matsal

Remiss från Socialförvaltningen
Dnr 1.5.2-708-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Restaurang Smultronet

Remiss från Socialförvaltningen
Dnr 1.5.2-707-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Restaurang Latino Lounge

Remiss från Socialförvaltningen
Dnr 1.5.2-733-2013

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Restaurang Sixten och Frans

Remiss från Socialförvaltningen
Dnr 1.5.2-734-2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

25 Anmälan av balanslista

26 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

27 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

31 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsfråga

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken (FB)

33 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering ANMÄLNINGSÄRENDEN

34 Anmälan enligt Lex Maria dnr 1.2.2-737-2013

35 Anmälan enligt Lex Maria dnr 1.2.2-014-2013

36 Anmälan enligt Lex Sara dnr 1.2.2-015-2014

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 131211

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2014-02-06 Sid 4 (4) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december 2013 hade justerats den 19 december 2013.

§3 Asfaltering av gångväg utmed Kungsholms strand Svar på medborgarförslag

§4 Upprustning av parkväg i Fredhäll Svar på medborgarförslag

§5 Utökad informationsskyltning på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

§6 Agilitybana i Rålambshovsparkens hundgård Svar på medborgarförslag

§7 Verksamhetsberättelse 2013

§8 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2014

§9 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

§10 Förlängning av avtal Solbackens vård- och omsorgsboende

§11 Delegationsförteckning

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§13 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök och teman 2014 återremitterat 131217

§14 Frågor om anställningsformer Svar på skrivelse från (V)

§15 Grubbensparken ­ även tillgänglig året runt ­ dygnet runt Svar på skrivelse från (FP)

§16 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

§17 Motion om tillvaratagande av spillvärme Remiss från kommunstyrelsen

§18 Rekommendation att anta Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner Remiss från kommunstyrelsen

§19 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och vissa nämnder Remiss från kommunstyrelsen

§20 Restaurang Lingon Remiss från Socialförvaltningen

§21 Restaurang Smultronet Remiss från Socialförvaltningen

§22 Restaurang Bergs Matsal Remiss från Socialförvaltningen

§23 Restaurang Latino Lounge Remiss från Socialförvaltningen

§24 Restaurang Sixten och Frans Remiss från Socialförvaltningen

§26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter Skrivelse från Reijo Kittilä (V) om dödligheten på våra äldreboenden dnr 1.2.3-058-2014.

§27 Information från stadsdelsförvaltningen Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerade om flytten av