Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Fler eldplatser i Rålambshovsparken

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-714-2013

4 Liten scen vid Oxhålsbadet

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-008-2014

5 Belysning för pulka/kälkåkning i Kronobergsparken

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4-025-2014 ALLMÄNNA ÄRENDEN

Allmänna ärenden

6 Enheternas verksamhetsberättelser 2013

7 Samlingslokaler och mötesplatser på Kungsholmen

Svar på skrivelse från (V) Dnr 1.2.3-617-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utseende av utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare för Kungsholmens stadsdelsnämnd

9 Månadsrapport februari

Dnr 2.1-063-2014
Publiceras senare

Remisser

10 Aktualitetsprövning av Promenadstaden. Översiktsplan för Stockholm

11 Markanvisning för bostäder inom Stadshagen samt ny fotbollsplan i Fredhällsparken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.3-732-2013

12 Uppdragsbekräftelse Fossilbränsleoberoende organisation 2030

13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-697-2013

14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Enligt delegationsbestämmelserna - Parkmiljö och personal

Anmälningsärenden

16 Tillsynsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2014, tobak och folköl

17 Anmälan av ansökan om PRIO-medel - "plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa" för Hälsoprojektet : Förbättrad hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning

18 Anmälan av balanslista

20 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Förfrågningsunderlag inköp och leverans av dagligvaror till Pilträdet och Fridhemmets servicehus

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

26 Yttrande till tingsrätten angående adoption

27 Yttrande till tingsrätten angående adoption

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

29 Anmälan av ordförandebeslut i ärende rörande yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm över begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om särskild avgift för ej verkställda beslut

30 Anmälan enligt anmälningsskyldigheten till inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 7 § dnr 1.2.2-017-2014

31 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande anmälan enligt Lex Sarah

32 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande anmälan enligt Lex Sarah

33 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande anmälan enligt Lex Maria

34 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande anmälan enligt Lex Maria

35 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande anmälan enligt Lex Maria

36 Anmälan enligt Lex Sarah gällande Olivia Hemtjänst

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 140121

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2014-03-13 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 6 februari 2014 hade justerats den 10 februari 2014.

§3 Fler eldplatser i Rålambshovsparken Svar på medborgarförslag

§4 Liten scen vid Oxhålsbadet Svar på medborgarförslag

§5 Belysning för pulka/kälkåkning i Kronobergsparken Svar på medborgarförslag

§6 Enheternas verksamhetsberättelser 2013

§7 Samlingslokaler och mötesplatser på Kungsholmen Svar på skrivelse från (V)

§8 Utseende av utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare för Kungsholmens stadsdelsnämnd

§9 Månadsrapport februari

§10 Aktualitetsprövning av Promenadstaden.

§11 Markanvisning för bostäder inom Stadshagen samt ny fotbollsplan i Fredhällsparken Remiss från kommunstyrelsen

§12 Uppdragsbekräftelse Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Remiss från kommunstyrelsen

§13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

§14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel Remiss från kommunstyrelsen

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§18 Information från stadsdelsförvaltningen