Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

4 Komplettering till ärendet Utredning av bryggbad vid Kristinebergs- och Hornsbergs strand

5 Skadliga kemikalier i förskolorna

Svar på skrivelse från (MP) Dnr 1.2.3-122-2014

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Remisser

7 Skrivelse om familjehemsplacerade barn

8 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017

Remiss från Trafikkontoret
Dnr 1.5.3-142-2014

9 Förslag till detaljplan för del av Kronoberg 18 i stadsdelen Kungsholmen

10 Café Eldkvarn

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-138-2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Thaimiddag

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-174-2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Restaurang Sushi Yama

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-2034-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälan av tjänstemannabeslut

13 Enligt delegationsbestämmelserna - Social omsorg

Anmälningsärenden

14 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder samt drift av ungdomsmottagningen

15 Kvalitetsberättelse 2013 Oliva Hemtjänst dnr 1.2.1-156-2014

16 Anmälan av balanslista

17 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

18 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB

23 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälningsärenden

25 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-144-2014

26 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-175-2014

27 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-202-2014

28 Inspektionen för vård och omsorgs beslut dnr 1.4-575-2013

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 140415

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2014-05-22 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 10 april 2014 hade justerats den 14 april 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§4 Komplettering till ärendet om utredning av bryggbad vid Kristinebergs- och Hornsbergs strand

§5 Skadliga kemikalier i förskolorna Svar på skrivelse från (MP)

§6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§7 Skrivelse om familjehemsplacerade barn Remiss från kommunstyrelsen

§8 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 Remiss från trafikkontoret

§9 Förslag till detaljplan för del av Kronoberg 18 i stadsdelen Kungsholmen Remiss från stadsbyggnadskontoret

§10 Café Eldkvarn Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

§11 Thaimiddag Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

§12 Restaurang Sushi Yama Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut Enligt delegationsbestämmelserna ­ Social omsorg

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§16 Information från stadsdelsförvaltningen