Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

Allmänna ärenden

3 Internpriser för Fridhemmets servicehus och Titanias dagverksamhet

4 Förskola i kv Isbrytaren 50

Inriktningsärende Dnr 2.6-244-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Månadsrapport maj

Dnr 2.1-063-2014

Utsändes senare


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remisser

6 Förslag till detaljplan för Göken 41

Anmälan av tjänstemannabeslut

8 Enligt delegationsbestämmelserna - stadsmiljö och social omsorg

10 Tilldelningsbeslut - Upphandling av inköp och leverans av dagligvaror till Fridhemmets och Pilträdets servicehus

11 Lokal samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

12 Anmälan av balanslista

14 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

17 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

20 Anmälan enligt Lex Sarah

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 140513

Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2014-06-12 Sid 3 (3) Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 maj 2014 hade justerats den 26 maj 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Internpriser för Fridhemmets servicehus och Titanias dagverksamhet

§4 Förskola i kvarteret Isbrytaren 50 Inriktningsärende

§6 Förslag till detaljplan för Göken 41 Remiss från stadsbyggnadskontoret

§7 Revisionsrapport 2013 Yttrande till stadsrevisionen

§8 Anmälan av tjänstemannabeslut Enligt delegationsbestämmelserna ­ stadsmiljö och social omsorg

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§11 Information från stadsdelsförvaltningen