Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

4 Delegation enligt LVM och LVU

5 Månadsrapport

Remisser

6 Förslag till detaljplan för Primus 1 mm i stadsdelen Lilla Essingen

8 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

10 Restaurang Nha Trang

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 1.5.2.-254-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Restaurang Bistro bryggeriet

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-263-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Deltagare i kvalitetsutmärkelsen 2014

13 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande tillsyn av nämndens ansvar för äldres behov på särskilt boende

14 Kvalitetsredovisning Stockholms sjukhem 2013

15 Kvalitetsberättelse 2013 Humana Hemtjänst

16 Verksamhetsberättelse 2013 Fredhällshusen (SVPH)

17 Anmälan av balanslista

18 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

19 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Yttrande till Solna tingsrätt i adoptionsärende

24 Yttrande till Förvaltningsrätten över begäran från IVO om särskild avgift för ej verkställda beslut enligt 28a § LSS

25 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

IVO dnr 8.2-19263/2014-4
Dnr 1.4-354-2014

26 Förfrågningsunderlag för upphandling av kompletterande sjukskötersketjänster till Pilträdets och Fridhemmets servicehus

27 Tobakstillsyn

28 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälan av tjänstemannabeslut

30 Enligt delegationsbestämmelserna - personal

Anmälningsärenden

31 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande äldrevården

32 Förvaltningsrättens dom rörande särskild avgift enligt LSS

33 Förvaltningsrättens dom rörande särskild avgift enligt LSS

34 Anmälan enligt Lex Sarah rörande enskild verksamhet

35 Anmälan enligt Lex Sarah

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 140610 och 140722

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 12 juni 2014 hade justerats den 13 juni 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§4 Delegation enligt LVM och LVU

§5 Månadsrapport juli 2014

§6 Förslag till detaljplan för Primus 1 mm i stadsdelen Lilla Essingen Remiss från stadsbyggnadskontoret

§7 Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Remiss från kommunstyrelsen

§8 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Remiss från kommunstyrelsen

§9 Program för HBTQ frågor 2014-2017 Remiss från kommunstyrelsen

§10 Restaurang Nha Trang Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

§11 Restaurang Bistro bryggeriet Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§14 Information från stadsdelsförvaltningen