Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Oxhålsbadet på Stora Essingen

Svar på två medborgarförslag
Dnr 1.2.4-340-2014 och 1.2.4-353-2014

4 Fredhälls plaskdamm

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-341-2014

6 Föreningsbidrag 2014

7 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

8 Förskola i kvarteret Isbrytaren 50 - genomförandeärende

9 Fairtrade-diplomera stadsdelen

10 Minnestavla avseende Kungsholms tull

Skrivelse från (MP)
Dnr 1.2.3-386-2014

Remisser

11 Rekommendation om att teckna avtal med Stockholms läns landsting om ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-332-2014

Remissen finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen

12 Boulebar Rådhuset

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenheten
Dnr 1.5.2-375-2014

Omedelbar justering

13 Grazie

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenheten
Dnr 1.2.4-385-2014

Omedelbar justering

Anmälan av tjänstemannabeslut

14 Enligt delegationsbestämmelserna -stadsmiljö

Anmälningsärenden

15 Verksamhetsberättelse 2013 Solbackens vård och omsorgsboende

17 Anmälan av balanslista

18 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Tillägg föredragningslista

21 Pensionärsrådets protokoll september

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 28 augusti 2014 hade justerats den 1 september 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Oxhålsbadet på Stora Essingen

§4 Fredhälls plaskdamm

§6 Föreningsbidrag 2014

§7 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

§8 Förskola i kvarteret Isbrytaren 50

§9 Minnestavla avseende Kungsholms tull Svar på skrivelse från MP.

§10 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet Remiss från kommunstyrelsen

§11 Grazie Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§12 Boulebar Rådhuset Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut Enligt delegationsbestämmelserna ­ Nyanställda Placering av fyra informationstavlor i Fredhälls slottspark

§15 Information från stadsdelsförvaltningen