Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Utbyggnad av utegymmet vid Hornsbergsstrand.

Allmänna ärenden

4 Månadsrapport oktober

Dnr. 2.1-063-2014

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

6 Verksamhetschef enligt §29 Hälso och sjukvårdslagen - Fridhemmets servicehus

Remisser

7 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1-331-2014

Anmälningsärenden

8 Anmälan av balanslista

9 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

10 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade

11 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

12 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

13 Information från stadsdelsförvaltningen

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 25 september 2014 hade justerats den 29 september 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Utbyggnad av utegymmet vid Hornsbergsstrand Svar på medborgarförslag BESLUT

§4 Månadsrapport september

§5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§6 Verksamhetschef enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen ­ Fridhemmets servicehus

§7 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Remiss från kommunstyrelsen