Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18.00 Allmänhetens frågestund
Kl 19.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Toaletter vid Hornsbergs strand

4 Problemet i Hornsbergs strand

5 Premiera etisk djurhållning

Svar på medborgarförslag
dnr. 1.2.4-413-2014

Allmänna ärenden

6 Utvärdering och förslag till förbättringar av Hornsbergs strand

7 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

8 Förlängning av avtal, Alströmerhemmets vård och omsorgsboende

9 Månadsrapport november

Remisser

10 By:fiket

Remiss från socialförvaltningen
dnr. 1.5.2-463-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Espressobar Ristrovo

Remiss från socialförvaltningen.
dnr. 1.5.2-469-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss om svar på motion om behandling mot spelberoende

Anmälningsärenden

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

* Tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar för forskningsändamål

* Beslut att ej lämna ut allmän handling

* Beslut att ej lämna ut allmän handling

Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av balanslista

15 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

16 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

20 Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

Ärendena 20-28 är sekretessbelagda.

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 oktober 2014 hade justerats den 24 oktober 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Toaletter vid Hornsbergs strand Svar på medborgarförslag

§4 Problemet i Hornsbergs strand Svar på medborgarförslag

§5 Premiera etisk djurhållning Svar på medborgarförslag

§6 Utvärdering och förslag till förbättringar av Hornsbergs strand Svar på skrivelser från M, FP, C samt brf Gåspennan.

§7 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§8 Förlängning av avtal, Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

§9 Månadsrapport november 2014

§10 By:fiket Remiss från socialförvaltningen

§11 Espressobar Ristrovo Remiss från socialförvaltningen.

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut Tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar för forskningsändamål

§14 Information från stadsdelsförvaltningen