Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 17:30 Allmänhetens frågestund
Kl 18.00 Sammanträde

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Svar på medborgarförslag om grässlitage på Essingetorget.

4 Svar på medborgarförslag om spårvagnsparken.

Dnr 1.2.4-444-2014 ALLMÄNNA ÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Kungsholmens hundrastplatser och placering av ny agilitybana. Godkännande av åtgärder och genomförande.

6 Stadsdelsnämndens sammanträden 2015.

7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2015.

8 Val av ledamöter till Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018.

Dnr. 8-521-2014 ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av tjänstemannabeslut

10 Anmälan av balanslista

11 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

12 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

15 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

16 Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara.

Punkt 16 tillochmed 19 innehåller ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen.

16
17
18
19
20

21 Månadsrapport december 2014

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 november 2014 hade justerats den 21 november 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Svar på medborgarförslag om grässlitage på Essingetorget

§4 Svar på medborgarförslag om spårvagnsparken

§5 Kungsholmens hundrastplatser och placering av ny agilitybana Godkännande av åtgärder och genomförande.

§6 Stadsdelsnämndens sammanträden 2015

§7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2015

§8 Val av ledamöter till Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018.

§9 Månadsrapport november 2014

§10 Anmälan av tjänstemannabeslut Beslut att tillfälligt förordna biträdande förskolechef

§11 Anmälan av tjänstemannabeslut Beslut om avsteg från kö- och placeringsreglerna inom förskolan.

§12 Anmälan av balanslista Balanslista över stadsdelsnämndens in- och utgående ärenden.

§13 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

§14 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor den 11 december 2014.

§15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 11 december 2014.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen