Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-22

Sammanträde 2015-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Fler skräpkorgar vid Hornsbergs strand

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-480-2014

4 Synpunkter om joggare vid Hornsbergs strand

Svar på medborgarförslag
dnr 1.2.4-481-2014

5 Förbättring av Smedsuddsbadet

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-488-2014

6 Bidrag till personer med funktionsnedsättning som söker bostad

8 Val av sociala delegationen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av balanslista

11 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

12 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

15 Information från stadsdelsförvaltningen

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december 2014 hade justerats den 17 december 2014.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Fler skräpkorgar vid Hornsbergs strand Svar på medborgarförslag

§4 Synpunkter om joggare vid Hornsbergs strand Svar på medborgarförslag

§5 Förbättring av Smedsuddsbadet Svar på medborgarförslag

§6 Bidrag till personer med funktionsnedsättning som söker bostad Svar på medborgarförslag

§7 Verksamhetsplan 2015

§8 Val av sociala delegationen

§9 Detaljplan för Härolden 44 Remiss från stadsbyggnadskontoret

§10 Anmälningsärenden Anmälan av balanslista Inkomna protokoll och skrivelser

§11 Anmälan av rådens protokoll Anmälan av protokoll från sammanträde den 19 januari 2015 med rådet för

§12 Information från stadsdelsförvaltningen