Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Kungsholmens gröna vardagsrum - parkmiljöavdelningen berättar

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Förbättrad belysning vid lekplatsen i Kristinebergs strandpark - svar på medborgarförslag

4 Medborgarförslag om ordningsvakter vid Hornsbergs strand - svar på medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om romers livssituation

6 Svar på medborgarförslag angående avslutningsbal i stadshuset

Dnr 1.2.4-526-2014 ALLMÄNNA ÄRENDEN

9 Servicebostad i kv Paradiset 19 o 21

Kompletterande genomförandeärende Dnr. 2.6-627-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr 1.4-008-2015 REMISSER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Gångplan för Stockholm

Remiss från trafikkontoret. Dnr. 1.5.3-531-2014

12 Utvärdering av försök och förslag till reglering av mobila matförsäljningsställen

13 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet

14 First Hotell Fridhemsplan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 1.5.2-570-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Restaurang Jebena

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr.1.5.2-006-2015 ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna

18 Anmälan av balanslista

19 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

20 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Noteringar ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 januari 2015 hade justerats den 26 januari 2015.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Förbättrad belysning vid lekplatsen i Kristinebergs strandpark Svar på medborgarförslag

§4 Ordningsvakter vid Hornsbergs strand Svar på medborgarförslag

§5 Romers livssituation Svar på medborgarförslag

§6 Avslutningsbal i stadshuset Svar på medborgarförslag

§7 Verksamhetsberättelse 2014

§8 Delegationsförteckning

§9 Servicebostad i kv Paradiset 19 och 21 Kompletterande genomförandeärende

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§11 Gångplan för Stockholm Remiss från trafikkontoret

§12 Utvärdering av försök och förslag till reglering av mobila matförsäljningsställen Remiss från kommunstyrelsen

§13 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet Remiss från stadsledningskontoret

§14 First Hotell Fridhemsplan Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§15 Restaurang Jebena Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet