Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Kl 18:00 Allmänhetens frågestund
Kl 19:00 Sammanträde

Tema Trygghet och säkerhet på K Läs mer...ungsholmen.

3 Basket i Kronobergsparken – svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

4 Platsen under Tranebergsbron i Fredhäll och Kristineberg Godkännande av program och genomförande

6 Månadsrapport för februari 2015

7 Förlängning av avtal S:t Eriks vård och omsorgsboende

9 Styrelsen Bistro och bar

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2-056-2015

Omedelbar justering.

Anmälningsärenden

10 Yttrande om förenklat samråd - att tillgodose kulturvärden och utveckla stadsmiljön i områden av riksintresse

Svar remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr. 1.5.3-574-2014

11 Enheternas verksamhetsberättelser

Dnr 1.2.1-017-2015
Enheternas verksamhetsplaner
finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia 508 08 013

12 Stöd till våldsutövare – i samverkan Delrapport kartläggning av behov

13 Anmälan av balanslista

14 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

15 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

Sekretessbelagda ärenden

19 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av insatser för barn, unga och familjer - öppenvård Dnr. 2.2.2-075-2015

20 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av insatser för barn, unga och familjer - dygnetruntvård Dnr. 2.2.2-086-2015

21 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 1.2.2-054-2015

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken (FB)

25 Anmälan enligt Lex Sarah dnr 1.2.2-059-2015

26 Inspektionens för vård och omsorg beslut i dnr 1.2.2-214-2014

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 19 februari 2015 hade justerats den 26 februari 2015.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Basket i Kronobergsparken Svar på medborgarförslag

§4 Platsen under Tranebergsbron i Fredhäll och Kristineberg Godkännande av program och genomförande

§5 Kompletterande uppgifter till utredning av bad vid Kristineberg och Hornsbergs strand

§6 Månadsrapport för februari 2015

§7 Förlängning av avtal S:t Eriks vård och omsorgsboende

§8 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 ­ svar på remiss från trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Remiss från trafikroteln

§9 Styrelsen Bistro och bar Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter Skrivelse från Maria Johansson m.fl.

§12 Information från stadsdelsförvaltningen