Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll3 Upprustning av fotbollsplan i "Båtparken" i Kristineberg

Svar på medborgarförslag
Dnr. 1.2.4-082-2015

4 Förbättra gården vid Pipersgatan 16

Svar på medborgarförslag
Dnr. 1.2.4-055-2015

5 Rökförbud på balkonger och allmänna platser

Svar på medborgarförslag
Dnr. 1.2.4-040-2015

6 Svar på medborgarförslag om att utöka Öppna förskolan

ALLMÄNNA ÄRENDEN

7 Föreningsbidrag 2015

9 Månadsrapport för mars 2015

10 Ny förskola i fd. S:t Görans gymnasium

Genomförandeärende Dnr. 2.6-167-2013 Omedelbar justering REMISSER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr. 1.5.1-105-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av balanslista

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.

17 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen


Noteringar
ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

21 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk

Dnr. 2.2.1-107-2015

Omedelbar justering

22 Yttrande till tingsrätten angående adoption, Mål nr Ä 1632-15

23 Information till stadsdelsnämnden om tilldelningsbeslut i upphandling av nattpatrull

24 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser

25 Anmälan enligt Lex Sarah

26 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr 1.2.2-111-2015


27
Inspektionens för vård och omsorg beslut
Dnr 1.2.2-506-2014Kungsholmens
stadsdelsnämnd

Sammanträde 2015-04-23

Sid 3 (3)

Föredragningslista

§1 Justering Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 26 mars 2015 hade justerats den 2015.

§2 Anmälan av medborgarförslag

§3 Upprustning av fotbollsplan i "Båtparken" i Kristineberg Svar på medborgarförslag

§4 Förbättra gården vid Pipersgatan 16 Svar på medborgarförslag

§5 Rökförbud på balkonger och allmänna platser Svar på medborgarförslag

§6 Utöka öppna förskolan Svar på medborgarförslag

§7 Föreningsbidrag 2015

§8 Underlag till budget för 2016 med beräkningar för 2017 och 2018

§9 Månadsrapport för mars 2015

§10 Ny förskola i fd S:t Görans gymnasium Genomförandeärende

§11 Detaljplan för Pilträdet 12 Remiss från stadsbyggnadskontoret

§12 Våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning Remiss från kommunstyrelsen

§13 Restaurang Fleming Remiss från socialförvaltningen