Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen

Tema: Nationella minoriteter

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Kronobergsparkens lekplats - svar på medborgarförslag

5 Isbana i Rålambshovsparken

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

REMISSER

8 Låt stadens anställda arbeta till 70

Remissvar på motion från Folkpartiet
Dnr. 1.5.1.-157-2015

10 Detaljplan för del av Marieberg 1:15, Boulebar i Rålambshovsparken

11 Restaurang Bob´s kök

12 Pizzeria Colaccio

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av balanslista

14 Anmälan av tjänstemannabeslut - beslut om datauthämtning för forskningsändamål med sekretessförbehåll

15 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

19 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourverksamhet för Stockholms stad

Dnr. 2.2.2-189-2015

Omedelbar justering

20 Yttrande till kammarrätten

21 Ärende enligt Föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan enligt lex Sarah

23 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§13 Anmälningsärenden

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§15 Information från stadsdelsförvaltningen