Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Polisens nya organisation

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Svärmeribrygga vid Mariedal - svar på medborgarförslag

4 Grillning på balkonger - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Inrättande av ungdomsråd

6 Odlingslotter för förskolorna

7 Månadsrapport för maj 2015

Dnr. 2.1-071-2015 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

YTTRANDEN

9 Revisionsrapport för 2014

Yttrande till stadsrevisionen
Dnr: 1.2.1-155-2015

Rapport från Stadsrevisionen finns att läsa på inyn.stockholm.se/kungsholmen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Komplettering av ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

12 Bidrag till glasögon för barn och unga

13 Serveringstillstånd för Milano Lounge

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr: 1.5.2.-195-2015 Omedelbar justering

14 Serveringstillstånd för Bönan & Prinsen Mat & Café

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-223-2015

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av balanslista

16 Anmälan av tjänstemannabeslut - remissvar till stadsbyggnadskontoret rörande angöringsplats för galleri-, matsals- och klubbpråmen Nordens Ljus. Dnr 1.5.3.-173-2015

17 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen

21 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourverksamhet för Stockholms stad

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Dnr. 2.2.2-189-2015

Omedelbar justering

22 Ärende enligt Föräldrabalken

23 Ärende enligt Föräldrabalken

24 Ärende enligt Föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt patientsäkerhetslagen

26 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Sarah

27 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Maria

28 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Sarah

29 Anmälan av tjänstemannabeslut

30 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Svärmeribrygga vid Mariedal - svar på medborgarförslag

§5 Inrättande av ungdomsråd

§7 Månadsrapport för maj 2015

§8 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§9 Revisionsrapport för 2014

§14 Serveringstillstånd för Bönan & Prinsen Mat och Café

§16 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§17 Information från stadsdelsförvaltningen