Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Maskrosbarn

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
2-1.2.4.-226-2015 Medborgarförslag om Kajakbrygga vid Kungsbrostrand.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-235-2015 Medborgarförslag om Avbytarbås på Kristinebergs BP.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-241-2015 Medborgarförslag om App för bokning av lediga halltider.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-242-2015 Medborgarförslag om busskur till Moa Martinssons torg.pdf (141 kb) 2-1.2.4.-255-2015 Medborgarförslag om fler öppna förskolor och bänkar samt fler bostäder i Rålambshovsparken.pdf (111 kb) 2-1.2.4.-256-2015 Medborgarförslag om gatumarkeringar för parkering.pdf (114 kb) 2-1.2.4.-257-2015 Medborgarförslag om julmarknad och loppis i Rålambshovsparken.pdf (111 kb) 2-1.2.4.-258-2015 Medborgarförslag mot fotbollsplan i Fredhäll etc..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-260-2015 Medborgarförslag om toaletter och staket till skaterampen i Kristineberg.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-261-2015 Medborgarförslag om återkommande marknadsdag på Kungsholms torg.pdf (72 kb) 2-1.2.4.-262-2015 Medborgarförslag om att ta bort ena halvan av Rålambshovsleden och förstora Rålambshovsparken.pdf (67 kb) 2-1.2.4.-267-2015 Medborgarförslag om övergångställen och Bondens marknad vid Kungsholms torg.pdf (118 kb) 2-1.2.4.-268-2015 Medborgarförslag om övergångställen, Fleminggatan St Eriksgatan.pdf (115 kb) 2-1.2.4.-274-2015 Medborgarförslag om utegym Stora Essingen.pdf (145 kb) 2-1.2.4.-276-2015 Medborgarförslag om längre tid för grön gubbe.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-305-2015 Medborgarförslag om att låta vakter patrullera dygnet runt i Kronobergsparken.pdf (144 kb)

3 Fast loppmarknad i Kristineberg - svar på medborgarförslag

4 Breddning av gångväg vid Karlbergskanalen - svar på medborgarförslag

5 Mer belysning i Rålambshovsparken - svar på medborgarförslag

6 Utegym på Lilla Essingen - svar på medborgarförslag

7 Värna om den biologiska mångfalden i Kristinebergs slottspark - svar på medborgarförslag

8 Konstgräs vid Kristinebergs idrottsplats - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

9 Månadsrapport för juli 2015

Dnr. 2.1-071-2015

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

11 Leverans av kost till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet - förlängning av avtal

REMISSER

12 Motion från M, FP, C och KD om bevarande av Bromma flygplats

13 Motion från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

14 Motion från SD (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

15 Restaurang Kobber

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-299-2015

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av balanslista

17 Anmälan av tjänstemannabeslut - Yttrande till trafikkontoret om upprustning och breddning av cykelbanan i en sektion. Dnr 1.5.3.-225-2015

18 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Maria

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA
Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Dnr. 1.2.2-473-2014

23 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende om klagomål

24 Anmälan av Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Sarah

25 Anmälan till Inspektionens för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Sarah

26 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2015-05-26 och 2015-07-07

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§2 Anmälan av medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
2-1.2.4.-226-2015 Medborgarförslag om Kajakbrygga vid Kungsbrostrand.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-235-2015 Medborgarförslag om Avbytarbås på Kristinebergs BP.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-241-2015 Medborgarförslag om App för bokning av lediga halltider.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-242-2015 Medborgarförslag om busskur till Moa Martinssons torg.pdf (141 kb) 2-1.2.4.-255-2015 Medborgarförslag om fler öppna förskolor och bänkar samt fler bostäder i Rålambshovsparken.pdf (111 kb) 2-1.2.4.-256-2015 Medborgarförslag om gatumarkeringar för parkering.pdf (114 kb) 2-1.2.4.-257-2015 Medborgarförslag om julmarknad och loppis i Rålambshovsparken.pdf (111 kb) 2-1.2.4.-258-2015 Medborgarförslag mot fotbollsplan i Fredhäll etc..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-260-2015 Medborgarförslag om toaletter och staket till skaterampen i Kristineberg.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-261-2015 Medborgarförslag om återkommande marknadsdag på Kungsholms torg.pdf (72 kb) 2-1.2.4.-262-2015 Medborgarförslag om att ta bort ena halvan av Rålambshovsleden och förstora Rålambshovsparken.pdf (67 kb) 2-1.2.4.-267-2015 Medborgarförslag om övergångställen och Bondens marknad vid Kungsholms torg.pdf (118 kb) 2-1.2.4.-268-2015 Medborgarförslag om övergångställen, Fleminggatan St Eriksgatan.pdf (115 kb) 2-1.2.4.-274-2015 Medborgarförslag om utegym Stora Essingen.pdf (145 kb) 2-1.2.4.-276-2015 Medborgarförslag om längre tid för grön gubbe.pdf (144 kb) 2-1.2.4.-305-2015 Medborgarförslag om att låta vakter patrullera dygnet runt i Kronobergsparken.pdf (144 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150827.pdf (246 kb)

§3 Fast loppmarknad i Kristineberg - svar på medborgarförslag

§6 Utegym på Lilla Essingen - svar på medborgarförslag Stadsdelsnämndens beslut

§9 Månadsrapport för juli 2015

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§12 Motion från M, FP, C och KD om bevarande av Bromma flygplats Remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) om upprätt-hållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§14 Motion från SD (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§16 Anmälningsärenden

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter