Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Tertialrapport 2 - uppföljning av verksamhet och ekonomi

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Kajakbrygga Kungsbro strand - svar på medborgarförslag

5 Toaletter och staket vid Kristinebergs skatepark - svar på medborgarförslag

6 Utegym på Stora Essingen - svar på medborgarförslag

8 Rätt till heltid - delrapport

9 Utveckling av dialog med invånarna

12 Svar på skrivelse med anledning av ökning av orosanmälningar, barn och unga utsatta för våld

Skrivelse från Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i stadsdelsnämnden Dnr: 1.2.3.-215-2015

13 Sociala medier för Kungsholmens stadsdelsförvaltning

14 Svar på skrivelse om ökande barngrupper i förskolan

15 Svar på skrivelse från Folkpartiet om nedskräpning vid Hornsbergs strand

16 Delegation avseende hantering av avgifter i förskoleverksamhet

18 Remiss av betänkande Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44)

20 Motion om ett breddat utbud av feriejobb

21 Hirschenkeller Fridhemsplan

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-322-2015

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av inkommen remiss - Motion om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta, dnr 1.5.1.-284-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde 2015-10-22
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkommen remiss - Skillnadernas Stockholm, kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015,

dnr 1.5.1.-342-2015 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde 2015-10-22
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

30 Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption, mål nr Ä 5268-15

31 Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption, mål nr Ä 7813-15

32 Nedläggning av faderskapsutredning

33 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah

34 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah

35 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg beslut i ärende enligt lex Sarah

36 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg

37 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2015-06-09 och 2015-08-18

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§5 Toaletter och staket vid Kristinebergs skatepark- svar på medborgarförslag

§6 Utegym på Stora Essingen - svar på medborgarförslag Stadsdelsnämndens beslut

§8 Rätt till heltid ­- delrapport

§9 Utveckling av dialog med invånarna

§12 Svar på skrivelse med anledning av ökning av orosanmälningar, barn och unga utsatta för våld

§13 Sociala medier för Kungsholmens stadsdelsförvaltning Skrivelse från Moderaterna i stadsdelsnämnden

§16 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§18 Remiss av betänkande Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Motion om ett breddat utbud av feriejobb Remiss från kommunstyrelsen

§21 Hirschenkeller Fridhemsplan Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§24 Information från stadsdelsförvaltningen