Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Mårten Lagergren, Äldrecentrum föredrar de senaste resultaten från forskningsstudien Snack-K

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
2-1.2.4.-355-2015 Fler papperskorgar på Kungsholmen.pdf (56 kb) 2-1.2.4.-369-2015 Medborgarförslag om parkering Kungsholms kyrkoplan.pdf (102 kb) 2-1.2.4.-370-2015 Medborgarförslag om ett mer levande Kungsholmen.pdf (95 kb) 2-1.2.4.-371-2015 Medborgarförslag om mer liv på Kungsholmen.pdf (98 kb) 2-1.2.4.-372-2015 Medborgarförslag om trafikregler för cykeltrafik.pdf (102 kb) 2-1.2.4.-373-2015 Medborgarförslag om ett kafé i parken vid Kungsholmstorg.pdf (93 kb) 2-1.2.4.-374-2015 Medborgarförslag om hjälp med påtryckningar hos SL mfl rörande bussförbindelser, Fredhäll.pdf (103 kb) 2-1.2.4.-375-2015 Medborgarförslag om att minska genomfartstrafiken vid Kungsholmstorg och Scheelegatan.pdf (101 kb) 2-1.2.4.-376-2015 Medborgarförslag om cykelställ på Kungsholmstorg.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-377-2015 Medborgarförslag om fler återvinningsstationer samt återställ återvinningstationen på Norr Mälarstrand.pdf (99 kb) 2-1.2.4.-378-2015 Medborgarförslag om fotbollsplan i Landstingsparken eller i Rålambshovsparken.pdf (99 kb) 2-1.2.4.-379-2015 Medborgarförslag om att låta brandstationen bli ett aktivitetshus.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-380-2015 Medborgarförslag om farthinder på Norr Mälarstrand.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-382-2015 Medborgarförslag om ny lekpark Kungsholms Hamnplan 5.pdf (92 kb) 2-1.2.4.-396-2015 Medborgarförslag om tillfälliga p-platser.pdf (93 kb) 2-1.2.4.-403-2015 MBF om belysning för ökad trygghet och trivsel och vackrare utemiljö.pdf (184 kb) 2-1.2.4.-405-2015 MBF om att anordna minndre bollplan för spontanidrott.pdf (129 kb) 2-1.2.4.-412-2014 Medborgarförslag om att anordna ett stort bål av julgranar.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-413-2015 Medborgarförslag om utomhusschack.pdf (91 kb) 2-1.2.4.-415-2015 Medborgarforslag om gatukonst Handbok Oppna vaggar.bilaga.pdf (1 465 kb) 2-1.2.4.-415-2015 Medborgarförslag om gatukonst.pdf (172 kb) 2-1.2.4.-416-2015 Medborgarförslag om belysning och gym under Ekelundsbron.pdf (142 kb) 2-1.2.4.-417-2015 Medborgarförslag om inbygd trafik, Fridhemsplan.pdf (148 kb)

3 Parkbelysning och trädklippning i Konradsbergsparken (Rålambshov) - svar på medborgarförslag

4 Rensa upp i parkområden kring Stadshagen och inrätta sprututbytesverksamhet på flera ställen än vid S:t Görans sjukhus - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Månadsrapport september 2015

REMISSER

6 Skillnadernas Stockholm - rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

7 Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

8 Swedish Taste

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-352-2015

Omedelbar justering

9 Formaggio Pizzeria

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-381-2915

Omedelbar justering

10 Mumbai Garden

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-398-2015

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av balanslista

12 Anmälan av tjänstemannabeslut - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppställning av ytterligare manskapsbod, Broparken Essingeringen, dnr 1.2.1.-389-2015

13 Anmälan av inkommen remiss - Motion om ett ungdomsundantag i biståndsnormen, dnr 1.5.1.-354-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i januari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkommen remiss - Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar, dnr 1.5.1.-414-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde 2015-12-17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

20 Nedläggning av faderskapsutredning

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Nedläggning av faderskapsutredning

24 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Maria

25 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2015-09-15 och 2015-09-23

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§2 Anmälan av medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
2-1.2.4.-355-2015 Fler papperskorgar på Kungsholmen.pdf (56 kb) 2-1.2.4.-369-2015 Medborgarförslag om parkering Kungsholms kyrkoplan.pdf (102 kb) 2-1.2.4.-370-2015 Medborgarförslag om ett mer levande Kungsholmen.pdf (95 kb) 2-1.2.4.-371-2015 Medborgarförslag om mer liv på Kungsholmen.pdf (98 kb) 2-1.2.4.-372-2015 Medborgarförslag om trafikregler för cykeltrafik.pdf (102 kb) 2-1.2.4.-373-2015 Medborgarförslag om ett kafé i parken vid Kungsholmstorg.pdf (93 kb) 2-1.2.4.-374-2015 Medborgarförslag om hjälp med påtryckningar hos SL mfl rörande bussförbindelser, Fredhäll.pdf (103 kb) 2-1.2.4.-375-2015 Medborgarförslag om att minska genomfartstrafiken vid Kungsholmstorg och Scheelegatan.pdf (101 kb) 2-1.2.4.-376-2015 Medborgarförslag om cykelställ på Kungsholmstorg.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-377-2015 Medborgarförslag om fler återvinningsstationer samt återställ återvinningstationen på Norr Mälarstrand.pdf (99 kb) 2-1.2.4.-378-2015 Medborgarförslag om fotbollsplan i Landstingsparken eller i Rålambshovsparken.pdf (99 kb) 2-1.2.4.-379-2015 Medborgarförslag om att låta brandstationen bli ett aktivitetshus.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-380-2015 Medborgarförslag om farthinder på Norr Mälarstrand.pdf (96 kb) 2-1.2.4.-382-2015 Medborgarförslag om ny lekpark Kungsholms Hamnplan 5.pdf (92 kb) 2-1.2.4.-396-2015 Medborgarförslag om tillfälliga p-platser.pdf (93 kb) 2-1.2.4.-403-2015 MBF om belysning för ökad trygghet och trivsel och vackrare utemiljö.pdf (184 kb) 2-1.2.4.-405-2015 MBF om att anordna minndre bollplan för spontanidrott.pdf (129 kb) 2-1.2.4.-412-2014 Medborgarförslag om att anordna ett stort bål av julgranar.pdf (143 kb) 2-1.2.4.-413-2015 Medborgarförslag om utomhusschack.pdf (91 kb) 2-1.2.4.-415-2015 Medborgarforslag om gatukonst Handbok Oppna vaggar.bilaga.pdf (1 465 kb) 2-1.2.4.-415-2015 Medborgarförslag om gatukonst.pdf (172 kb) 2-1.2.4.-416-2015 Medborgarförslag om belysning och gym under Ekelundsbron.pdf (142 kb) 2-1.2.4.-417-2015 Medborgarförslag om inbygd trafik, Fridhemsplan.pdf (148 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151022.pdf (249 kb)

§5 Månadsrapport september 2015

§6 Skillnadernas Stockholm svar på remiss från kommunstyrelsen Stadsdelsnämndens beslut

§7 Sportotek ­ för att alla ska kunna idrotta svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Överenskommelse om matleveranser

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§14 Information från stadsdelsförvaltningen