Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-19

Sammanträde 2015-11-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång L

Tema: Parkmiljöavdelningen och miljöförvaltningen informerar om ekosystemtjänster

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
2-1.2.4.-420-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 1..pdf (91 kb) 2-1.2.4.-421-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 2..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-422-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 3..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-424-2015 Medborgarförslag om ett natt- kvällshärbärge..pdf (182 kb) 2-1.2.4.-425-2015 Medborgarförslag om att ta bort buskar vid hundgården St Görans parken.pdf (164 kb) 2-1.2.4.-426-2015 Medborgarförslag om att buskarna försvinner i St Görans Parken..pdf (165 kb) 2-1.2.4.-439-2015 Farthinder på Norr Mälarstrand.pdf (193 kb) 2-1.2.4.-448-2015 Medborgarförslag om badhus och biograf i Rålambshovsparken..pdf (272 kb) 2-1.2.4.-463-2015 Medborgarförslag om Farthinder och sänkt hastighet på Norr Mälarstrand.pdf (83 kb) 2-1.2.4.-464-2015 Medborgarförslag om Dubbdäcksförbud på Hantverkargatan och Norrmälarstrand.pdf (64 kb) 2-1.2.4.-465-2015 Medborgarförslag om bättre skyltning om cykelförbud på gångstråket runt Kungsholmen.pdf (125 kb) 2-1.2.4.-467-2015 Valborgseld och Nyårsfirande förslag om flotte på Riddarfjärden..pdf (88 kb) 2-1.2.4.-468-2015 Medborgarförslag om att Kungsholmens SDN bör stärka sitt engegemang i klimatomställningen.pdf (78 kb) 2-1.2.4.-473-2015 Medborgarförslag om Hundgård Hornsberg.pdf (4 kb) 2-1.2.4.-474-2015 Medborgarförslag om mer ljus över Kungsholms torg.pdf (270 kb) 2-1.2.4.-477-2015 Medborgarförslag om ny hundrastgård vid Kristinebergs IP, Hornsberg.pdf (5 kb)

3 Utomhusschack på Kungsholmen - svar på medborgarförslag

5 Belysning och gym under Ekelundsbron - svar på medborgarförslag

6 Svar på medborgarförslag om fotbollsplan i Landstingsparken eller Rålambshovsparken

7 Lekplats på Kungsholms hamnplan 5 - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

8 Månadsrapport oktober 2015

9 Utökad trygghet på Kungsholmen - svar på skrivelse från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

11 Stadsdelsnämndens sammanträden 2016

REMISSER

12 Summit Tidningshuset

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2-334-2015

Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av balanslista

14 Anmälan av inkommen remiss - ansökan om förlängt tillstånd för sprutbytesverksamhet, dnr 1.5.1.-472-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av inkommen remiss - gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn, dnr 1.5.1.-484-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av inkommen remiss - Motion om upphandling av stadens gymverksamhet, dnr 1.5.1.-431-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkommen remiss - Förebyggande behandling av spelmissbruk, dnr 1.5.1.-462-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde 2015-12-17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av inkommen remiss - Motion om Projektrapport barnrättsperspektivet 2015, dnr 1.5.1.-450-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkommen remiss - plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad, dnr 1.5.1.-443-2015

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde 2015-12-17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor samt protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

26 Avskrivning av osäkra fordringar

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

dnr 1.2.1.-470-2015

27 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2-058-2015

28 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Maria, dnr. 1.2.2-114-2015

29 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2-446-2015

30 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah, dnr. 1.2.2-456-2015

31 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2015-13-10

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§2 Anmälan av medborgarförslag

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
2-1.2.4.-420-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 1..pdf (91 kb) 2-1.2.4.-421-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 2..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-422-2015 Medborgarförslag om ökad trygghet i Stadshagen. Förslag nr 3..pdf (80 kb) 2-1.2.4.-424-2015 Medborgarförslag om ett natt- kvällshärbärge..pdf (182 kb) 2-1.2.4.-425-2015 Medborgarförslag om att ta bort buskar vid hundgården St Görans parken.pdf (164 kb) 2-1.2.4.-426-2015 Medborgarförslag om att buskarna försvinner i St Görans Parken..pdf (165 kb) 2-1.2.4.-439-2015 Farthinder på Norr Mälarstrand.pdf (193 kb) 2-1.2.4.-448-2015 Medborgarförslag om badhus och biograf i Rålambshovsparken..pdf (272 kb) 2-1.2.4.-463-2015 Medborgarförslag om Farthinder och sänkt hastighet på Norr Mälarstrand.pdf (83 kb) 2-1.2.4.-464-2015 Medborgarförslag om Dubbdäcksförbud på Hantverkargatan och Norrmälarstrand.pdf (64 kb) 2-1.2.4.-465-2015 Medborgarförslag om bättre skyltning om cykelförbud på gångstråket runt Kungsholmen.pdf (125 kb) 2-1.2.4.-467-2015 Valborgseld och Nyårsfirande förslag om flotte på Riddarfjärden..pdf (88 kb) 2-1.2.4.-468-2015 Medborgarförslag om att Kungsholmens SDN bör stärka sitt engegemang i klimatomställningen.pdf (78 kb) 2-1.2.4.-473-2015 Medborgarförslag om Hundgård Hornsberg.pdf (4 kb) 2-1.2.4.-474-2015 Medborgarförslag om mer ljus över Kungsholms torg.pdf (270 kb) 2-1.2.4.-477-2015 Medborgarförslag om ny hundrastgård vid Kristinebergs IP, Hornsberg.pdf (5 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151119.pdf (243 kb)

§6 Svar på medborgarförslag om fotbollsplan i Landstingsparken eller Rålambshovsparken Stadsdelsnämndens beslut

§8 Månadsrapport oktober 2015

§9 Utökad trygghet på Kungsholmen ­ svar på skrivelse från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§11 Stadsdelsnämndens sammanträden 2016

§13 Anmälningsärenden

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§15 Information från stadsdelsförvaltningen