Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Kungsholmens ungdomsråd

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Skatepark på Stora Essingen - svar på medborgarförslag

4 Gångvägar i Konradsbergsparken - svar på medborgarförslag

5 Stadsodlingen Fjärilsparadiset - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

7 Föreningsbidrag 2016

8 Månadsrapport mars

Dnr: 2.1.-071-2016

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen 2016

REMISSER

12 Svenska med baby - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Erbjud manliga EU-migranter tillfälliga arbeten - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 SOU 2016:2 Effektiv vård - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Kacha Thai Dining - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

18 Restaurang Al Chancho - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

20 Anmälan av balanslista

21 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (2016:13) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Dnr: 1.5.1.-117-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (2016:28) om samverkan mellan skola och socialtjänst

Dnr: 1.5.1.-121-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om personalpolicy för Stockholms stad

24 Anmälan av inkommen remiss - Remissen om Motion (2016:21) om hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Dnr: 1.5.1.-130-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkommen remiss - Remiss om Motion (2016:8) om att uppmärksamma Victoria Benedictsson

Dnr: 1.5.3.-091-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av inkommen remiss - Remiss av betänkande

Låt fler forma framtiden ! (SOU 2016:5)
Dnr: 1.5.1.-147-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i maj 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor och anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

36 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

37 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

38 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Maria

39 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

40 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt lex Sarah

41 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

42 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg

43 Anmälan av protokoll från sammanträde med sociala delegationen sammanträde den 15 mars 2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Skatepark på Stora Essingen -­ svar på medborgarförslag

§4 Gångvägar i Konradsbergsparken -­ svar på medborgarförslag

§5 Stadsodlingen Fjärilsparadiset -­ svar på medborgarförslag

§7 Föreningsbidrag 2016

§8 Månadsrapport mars

§10 Tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen 2016

§15 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard ­- svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Kacha Thai Dining -­ svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§18 Al Chancho ­- svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§21 Information från stadsdelsförvaltningen