Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Enheten för ensamkommande barn

Bilagor till föredragningslista
flisttillägg.pdf (272 kb)

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Tennisvägg på Kungsholmen - svar på medborgarförslag

4 Ytor för sport och lek - svar på medborgarförslag

5 Klätterväggar vid Hornsbergs strand - svar på medborgarförslag

6 Fotbollsplan i Rålambshovsparken - svar på medborgarförslag

7 Sandlåda i Fredhäll - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

8 Ny förskola i kvarteret Primus, Lilla Essingen

9 Förutsättningar för gatukonst

10 Konsekvenser av avskaffad boendeparkering - svar på skrivelse

11 Månadsrapport oktober

Dnr: 2.1.-071-2016

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

13 Inhyrning av administrativ lokal

Dnr: 1.1.-500-2016

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Fråga om avslut gällande intraprenadavtal för gruppbostäder

16 Beslut av sammanträdestider för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017

Dnr: 1.1.-489-2016

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Anmälan av balanslista

22 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

23 Anmälan av inkommen remiss - Motion (2016:96) om att tillåta bar trucks i Stockholms stad

Dnr: 1.5.3.-471-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2016

24 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

29 Avskrivning av osäkra kundfordringar

Dnr: 1.2.1.-499-2016

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

30 Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs ansökan om utdömande av särskilt avgift

31 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken angående adoption Mål Nr. Ä 8989-16

32 Yttrande till tingsrätten angående adoption, Mål nr. Ä 9253-16

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

35 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter yttrande över ej verkställt beslut

36 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter yttrande över ej verkställt beslut

37 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria.

38 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

Anmälningsärenden

39 Anmälan av inkommen remiss – Samråd om ny översiktsplan för Stockholms stad. Dnr: 1.5.3.-534-2016

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Tennisvägg på Kungsholmen -­ svar på medborgarförslag

§5 Klätterväggar vid Hornsbergs strand ­- svar på medborgarförslag

§6 Fotbollsplan i Rålambshovsparken -­ svar på medborgarförslag

§8 Ny förskola i kvarteret Primus, Lilla Essingen

§9 Förutsättningar för gatukonst -­ svar på skrivelse

§11 Månadsrapport oktober

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§13 Inhyrning av administrativ lokal

§16 Stadsdelsnämndens sammanträden 2017

§17 Grönare Stockholm -­ Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden ­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017­2020 -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§22 Information från stadsdelsförvaltningen