Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Verksamhetsplan 2017

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Street Pole till Rålambshovsparken - svar på medborgarförslag

5 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

7 Komplettering med kvalitetsinformation angående intraprenaden - Gruppbostäder 1

8 Svar på skrivelse om enheten för ensamkommande flyktingbarn

11 Övernattning i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion om upprättelse för barnbrudar - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion om att tillåta bar trucks - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av balanslista

18 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

19 Anmälan av inkommen remiss - Motion om att förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Dnr: 1.5.1.-517-2016

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkommen remiss - Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

21 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

26 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm över Inspektionen för vård- och omsorgs ansökan om utdömande av särskild avgift,

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Mål nr 21866-16
Dnr: 1.2.2.-563-2016

Omedelbar justering

27 Yttrande till tingsrätten angående adoption, Mål nr Ä 10654-16

28 Yttrande till tingsrätten angående adoption, Mål nr Ä 12169-16

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p Föräldrabalken

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p Föräldrabalken

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p Föräldrabalken

32 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

33 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Sarah

34 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Street pole till Rålambshovsparken -­ svar på medborgarförslag

§5 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

§7 Komplettering med kvalitetsinformation angående intraprenaden ­ Gruppbostäder 1

§11 Övernattning i Stockholm -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om upprättelse för barnbrudar -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion (2016:77) om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Tillåta Bar Trucks i Stockholm stad -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§18 Information från stadsdelsförvaltningen