Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: hälso- och sjukvård – samverkan med landstinget

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Belysning av ek vid Strålgatan, Lilla Essingen - svar på medborgarförslag

ALLMÄNNA ÄRENDEN

4 Tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen

5 Månadsrapport februari

Dnr: 2.1.-087-2017

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delegationsförteckning

7 Hemtjänsten och äldreboende - svar på skrivelse från PRO

10 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare - remiss från kommunstyrelsen

11 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen - remiss från kommunstyrelsen

12 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020 - remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av enheternas VP

Dnr: 1.1.-560-2016

Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator
för papperskopia.

14 Anmälan av enheternas VB

Dnr: 1.2.1-497-2016 Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

15 Anmälan av balanslista

17 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

18 Anmälan av inkommen remiss - Anmälan av remiss om program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Dnr: 1.5.3.-063-2017 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2017.

19 Anmälan av inkommen remiss - Anmälan av remiss om Stockholm stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år

Dnr: 1.5.1.-041-2017 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i april 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

25 Upphandling av kost till vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Dnr: 2.2.1.-038-2017

Omedelbar justering

26 Upphandling av konsumentvägledning

Dnr: 2.2.1.-086-2017 Omedelbar justering

27 Kompletterande yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

Dnr: 1.4.-027-2017 Omedelbar justering

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

30 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption, Mål nr Ä 13874-16

31 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption, Mål nr Ä 13875-16

32 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende enligt Lex Maria

33 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Belysning av ek vid Strålgatan, Lilla Essingen -­ svar på medborgarförslag

§4 Tillsynsplan avseende tobak och folköl för Kungsholmen

§5 Månadsrapport februari

§7 Hemtjänsten och äldreboenden -­ svar på skrivelse från PRO

§10 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020 -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§15 Information från stadsdelsförvaltningen