Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Aktuella stadsplaneringsplaner

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

MEDBORGARFÖRSLAG

2 Anmälan av inkomna medborgarförslag

3 Skyltar om cykelförbud i Rålambshovsparken

4 Sex stycken olika förslag om Stora Essingen

6 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040

7 Föreningsbidrag

8 Fortsatt drift av vård- och omsorgsboendet Solbacken med Lidnersgårdens dagverksamhet

9 Redovisning av utredning om att återta en mindre del av parkskötseln i egen regi

10 Vikarietäckning inom stadsdelsnämndens förskolor

11 Det ekonomiska läget

13 Månadsrapport mars

Dnr: 2.1.-164-2019

Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

16 Delegering enligt LVM och förordnande enligt LVU till tjänstepersoner vid stadens socialjour

REMISSER

17 Trafikförändringar i SL-trafiken

19 Remissvar om ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

20 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer

21 Serveringstillstånd för restaurang Lillys Café

remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-137-2019

Utsändes senare

22 Serveringstillstånd för Bagel Deli

remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: KUNG 2019/75
Utsändes senare

23 Serveringstillstånd för Rådhusbaren

remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-168-2019

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner 2019, dnr 1.1.-486-2018

Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

25 Anmälan av enheternas verksamhetsberättelser 2018, dnr 1.2.1.-530-2018

Ärendet finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen eller kontakta registrator för papperskopia.

29 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

31 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

33 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

34 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

35 Anmälan av beslut från IVO, dnr 1.2.5.-609-2018

36 Anmälan av beslut från Diskrimineringsombudsmannen, dnr

37 Anmälan till Datainspektionen, dnr 1.2.2.-203-2019

38 Anmälan till Datainspektionen, dnr 1.2.2.-204-2019

39 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Skyltar om cykelförbud i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§4 Sex stycken olika förslag i Rålambshovsparken svar på medborgarförslag

§6 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040 Underlag till stadsövergripande boendeplanering 2020 med utblick mot 2040

§7 Föreningsbidrag 2019

§8 Fortsatt drift av vård- och omsorgsboendet Solbacken med Lidnersgårdens dagverksamhet

§9 Redovisning av utredning om att återta en mindre del av parkskötseln i egen regi

§13 Månadsrapport till nämnden i april 2019

§14 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

§16 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU till tjänstepersoner vid stadens socialjour

§17 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20) Remiss från kommunstyrelsen

§19 Remiss om ökat skydd vid hedersrelaterad brottslighet Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer mm

§21 Serveringstillstånd för Lillys Café och Bistro Remiss från socialnämndens tillståndsenhet

§22 Serveringstillstånd för Bagel Deli Remiss från socialnämndens tillståndsenhet

§23 Serveringstillstånd för Rådhusbaren Remiss från socialnämndens tillståndsenhet