Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-06-11

Sammanträde 2019-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-05-23

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare)

6 Information från funktionshindersrådet

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2018 (utsänds)

9 Rivning och återuppbyggnad efter brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra Begravningsplatsen (utsänds)

10 Medarbetarundersökning 2019 (utsänds)

11 Policy för sociala medier i Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

13 Förvaltningschefens information