Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Sammanträdesrum Svärdet

Rosenlundsgatan 44

2 Föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av remissvar 2014-10-23 (Bordlagd, Insyn)

4 Anmälan av remissvar 2014-12-09 (Bordlagd, Insyn)

6 Sammanträdesdatum 2015

8 Årsredovisning 2014 (kommer senare)

10 Slutredovisning Dalen 20

13 Slutredovisning Bygeln 5

18 Inriktningsbeslut om- och tillbyggnad på Blackebergs gård 2