Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheters kontor

2 Anmälan av föregående protokoll från styrelsemöten

4 Anmälan av Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv inklusive beslut om antagande av elhandelspolicy och elhandelsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad (Insyn)

5 Anmälan av Kommunfullmäktiges val 2015-09-28 av ny styrelsesuppleant (Insyn)

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende, kv. Köpenhamn (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport för augusti 2015 (Insyn)