Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-12-08

Sammanträde 2015-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheters kontor

2 Anmälan av föregående protokoll från (Insyn)

4 Anmälan av attestinstruktion och delegationsordning (Insyn)

8 Förslag till sammanträdesdatum för styrelsen 2016 (Insyn)

9 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad i november 2015 (Insyn)

10 Slutredovisning avseende ombyggnad av Bodö 1 i Husby för kontor till Micasa Fastigheter (Insyn)

11 Inriktningsbeslut avseende renovering av fasad på fastigheten Fruängsgården 1 (Insyn)

15 Finansiell månadsrapport för oktober 2015 (Insyn)