Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Husby

2 Val av sekreterare (Insyn)

3 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av årsstämmoprotokoll (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport (Insyn)

9 VD:s rapporter

Svar på skrivelse från Erik Slottner (KD) och Yvonne Fernell-Ingelström m.f l. (M)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)