Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Ändrad sammanträdestid för våren 2019 (Insyn)

4 Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter (Insyn)

9 Rapport avseende internkontroll 2018 (Insyn)

10 Försäljning av tomträtten till fastigheten Hamnvakten 7, Katarina Bangata 80 (Insyn)(Bilaga 1 sekretessbelagd)

11 Anmälan av revisorernas granskning av Micasa Fastigheter 2018 (Insyn)