Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av protokoll från årsstämma 2021 för Micasa Fastigheter (Insyn)

6 Anmälan av finansiell månadsrapport för januari och februari 2021 (Insyn)

10 Inriktningsärende avseende försäljning av tomträtterna till fastigheterna Backlöken 5, Myrbräckan 8, Pettersbergsgården 15 och Spetskålen 65 (Insyn)

11 Inriktningsärende avseende underhåll av fastigheten Mälteriet 2 (bilaga 1 Sekretess) (Insyn)

12 Upphandling av Ramavtal Projektstöd (Insyn)