Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av protokoll från årsstämma 2021 för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB (Insyn)

5 Anmälan av finansiell månadsrapport för mars och april 2021 (Insyn)

8 Utredningsbeslut för nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Slakthusområdet (Insyn)

9 Inriktningsärende avseende nybyggnad av paviljong på fastigheten Guldbröllopsminnet 1 i Nynäshamn (bilaga 1 Sekretess) (Insyn)

10 Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorboende av fastigheten Edö 1 Hus B (bilaga 1 Sekretess) (Insyn)

11 VD:s rapporter

- Föredrag om resultatet av Micasa Fastigheters kundenkät (muntlig presentation, ca 30 minuter)