Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2022-01-13

Sammanträde 2022-01-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Västbo 1 (Insyn)