Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-09-21

Sammanträde 2010-09-21

Datum
Klockan
15.00
Plats
OBS, annan plats för mötet! Riddarsporren, Norrtullsgatan 12 L

Program
Kl. 14.00 Visning av seniorboendet samt omdaningen av utemiljön.
Kl. 15.00 Sty Läs mer...relsesammanträde

1 Anmälan av föregående protokoll 3/10

4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16

5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av kv Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende

7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv Överstycket 1, Hässelby

10 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende i kv Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB)

11 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende i kv Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning)

12 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende

13 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Lektionen 6 till trygghetsboende

14 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Tunet 1 till trygghetsboende

15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Svalrocken 17 till trygghetsboende

16 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av en gruppbostad för LSS-boende inom kv Skärholmen 2:1

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 3/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och Peter Engberg att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16

§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av kv Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, Kv Överstycket 1, Hässelby (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av lokaluthyrningen juli 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§9 Förslag till ny hyressättningsmodell för gruppbostäder (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till ny hyressättningsmodell för gruppbostäder.

§10 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Väderkvarnen 20.

§11 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Väderkvarnen 20.

§12 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen 7 till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Kastanjens servicehus till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.

§13 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Lektionen 6 till trygghets­boende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende.

§14 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Tunet 1 till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av kv Tunet 1 till trygghetsboende.

§15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Svalrocken 17 till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av kv Svalrocken 17 till trygghetsboende.

§16 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av en gruppbostad för LSS-boende inom kv Skärholmen 2:1 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till inriktningsbeslut avseende ny­byggnad av en gruppbostad för LSS-boende inom kv Skärholmen 2:1 i enlighet med vad som anges i detta ärende.

§17 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Studentlägenheter i Rinkeby och i Byholmen

· Uthyrning till hotellhem –bostäder till flyktingfamiljer och ungdomar

· Arbetsmiljöverket

· Minskande behov av lägenheter från stadsdelarna

· Regnbågen har tackat nej till lokaler i Kastanjen

· VD på resande fot 11-30 oktober. Annika Rapp går in som tf.

· Boende för döva kan förmedlas via SBF

· Hästen Storm överlämnad till Beridna Högvakten

· Stort intresse för visningen av Vädurens trygghetsboende

· Ombyggda lägenheter: 1068 VOB, 417 seniorbostäder och ca 200 studentlägenheter

· Eftersatt underhåll

· Fördelning seniorbostäder

· Energibesparingar

· Länsstyrelsen avslog ansökan om investeringsstöd till Måsholmen

· Trygghetsboende broschyr

· Tilldelningsbeslut för ombyggnad av Väduren - Q-gruppen. Det togs till protokollet att VD och ägaren till Q-gruppen sitter i Hammarbybandys styrelse.

· Framtidens äldreomsorg

§18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§19 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med att rikta ett stort tack till mötets deltagare.