Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-09-10

Sammanträde 2013-09-10

Datum
Klockan
16.00
Plats
Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44 B

Ärenden som är märkta med (Insyn) hämtas via Ipaden.
"Gamla" styrelseärenden som ligger Läs mer...som bilagor till ärendena finns också att hämta på Insyn. Sekretessärenden sänds ut per post.

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Joakim Larsson e.u Patrik Emanuelsson
Ordförande

4 Anmälan av remissvar avseende "Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige" (Insyn)

8 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (Insyn)

9 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (Insyn)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll 3/2013 (Utsänt)

§3 Anmälan av beslut fattade av styrelsen för Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv m.m.

§4 Anmälan av remissvar avseende "Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige" (Utsänt)

§5 Anmälan av remissvar avseende "Motion av Malte Sigemalm (s) om torrkonservering av hushållsavfall" (Utsänt)

§6 Anmälan av remissvar avseende "Färdplan 2050 ­ ett fossilbränslefritt Stockholm" (Utsänt)

§7 Anmälan av genomförda upphandlingar januari-juli 2013 (Utsänt)

§8 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1 till vård- och omsorgsboende (Utsänt)

§9 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (Utsänt)

§10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)