Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll 4/13 (Insyn)

4 Anmälan om lokaluthyrning (Insyn)

5 Förslag till fördjupat utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Insyn)

6 Förslag till försäljning av Stegsholm 3:5, Gålö behandlingshem i Haninge kommun (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (63 kb)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll 4/2013 (Utsänt)

§4 Anmälan om lokaluthyrning september 2013 (Utsänt)

§5 Förslag till fördjupat utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden

§6 Förslag till försäljning av Stegsholm 3:5, Gålö behandlingshem i Haninge kommun (Sekretessbelagt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)