Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-12-10

Sammanträde 2013-12-10

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll 5/13 (Insyn)

3 Tider för styrelsemöten 2014 (Insyn)

6 Förvärv av tomträtten Bodö 1 i Husby för kontor till Micasa Fastigheter - inriktnings- och genomförandebeslut (Insyn)

8 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013 (Insyn)

9 Slutredovisning avseende ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Insyn)

10 Fördjupat genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänds)

11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 - Tunets trygghetsboende (Insyn)

17 Avslutning

2 (2) d:\files\insynsverige\work\89\2013-12-10\dagordning\föredragningslista styrelsen 2013-12-10.doc Micasa Fastigheter i Stockholm AB, VD-staben, 104 62 Stockholm. Tel 08 508 360 00, Org nr 556581-7870

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll 5/2013 (Utsänt)

§3 Förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2014 (Utsänt)

§6 Förvärv av tomträtten Bodö 1 i Husby för kontor till Micasa Fastigheter ­ inriktnings- och genomförandebeslut (Utsänt)

§8 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013 (Utsänt)

§9 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehöringen 1, Liljeholmen (Utsänt)

§10 Förslag till fördjupat genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

§11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 - Tunets trygghetsboende (Utsänt)

§12 Anmälan om genomförda upphandlingar under perioden augusti-december 2013 (Utsänt)